เอนไซม์ CCR

เอนไซม์ CCR

C-C-R ชุดต้านมะเร็ง

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า
การรักษาโดยสารสำคัญในเห็ด และเอ็นไซม์ จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และกำจัดของเสียอันเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็ง ไปพร้อม ๆ กัน ขณะเดียว ทั้งเห็ดและเอ็นไซม์สำหรับเผาผลาญจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญสารอาหารดีขึ้น การสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การขับสารพิษออกจากร่างกายทำงานไปพร้อม ๆ กับเซลล์มะเร็งก็จะถูกทำลายและเล็กลงเรื่อย ๆ ด้วยระบบภูมิที่แข็งแรงขึ้น ระบบย่อยที่กำจัดเซลล์มะเร็ง ต่างทำงานประสานไปทิศทางเดียวกัน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์