แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Herbenzyme

แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Herbenzyme

     

   

        ได้นำเทคโนโลยีทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทยที่ผสมผสานแนวคิดแบบองค์รวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง โดยใช้เห็ดที่มีฤทธิ์เป็นหลายชนิดรวมถึงสมุนไพรต่างๆ มาผ่านนวัตกรรมที่ทำให้สารสำคัญต่างๆมีอณูที่เล็กลงระดันนาโนจนร่างกายสามารถดูดซึมได้ดี ได้สารสกัดสำคัญเชิงรวม และสารสำคัญเชิงเดี่ยวยังอยู่ครบ ผลิตภัณฑ์จึงส่งผลช่วยเสริมผู้ป่วย กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดต่อต่างๆ(NCDs) อย่างได้ผล ดีกว่าการสกัดเอาเฉพาะสารเชิงเดี่ยวทั่วไปที่โมเลกุลใหญ่มากและร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์