เห็ดเป็นยา ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาโลก

เห็ดเป็นยา ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาโลก

              

"เห็ดเป็นยา ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญาโลก" ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
โดย นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเป็นผู้เปิดพิธี

     งานนี้มีผู้สนใจจำนวนมาก ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ สถาบันแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) รศ.ดี.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) อ.กาญจนา เข่งคุ้ม (มหาวิทยาลัยมหิดล)ดร.ดนัย ทิวาเวช (อดีดผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อ.สุเทพ ธีรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และนำเห็นมาใช้ บำบัด รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทุกชนิดและผู้มีองค์ความรู้จากในประเทศและต่างประเทศ อีกหลายท่าน และประสบการณ์ใช้เห็ดเป็นยาร่วมรักษาโรคมะเร็ง โดย อาจารย์ สุเทพ ธีรศาสตร์ นำผู้ป่วยมาเล่าประสบการณ์ ให้ผู้สนใจฟัง เกี่ยวกับเห็นสามารถบำบัดโรคต่างๆ ได้หลายโรคมากและเห็นผลในระยาเวลาสั้น อาจารย์ ดรุณี สานุศิษย์ (เกล็ดเลือดต่ำ ความดันตาสูง เกือบเป็นต้อกระจก) คุณจิรภัทร์ (เอ็นไซม์บำบัด)

การแพทย์ผสมผสาน เห็ดทางการแพทย์และสมุนไพรรักษาโรค โดยวิทยากร อ.ทัศณี รัตนรามา พ่อหมอสาย เพชรฤทธิ์ อ.เยาวนุช เอื้อตระกูล พลังงานชีวิต โดย อ.ศุภชัย จารุสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ตะวันออก

การเพาะและผลิตเห็ดเป็นยา ได้แก่ เห็ดเยื่อไผ่ เห็ดถั่งเช่าสีทอง เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดแครง โดยคณะสวนเห็ดจันทบุรี การแปรรูปเห็ดเป็นยา โดย อ.เยาวนุช เอื้อตระกูล
https://youtu.be/RxzJdb1MHSo
ติดตาม เห็ดเป็นยา บำบัดโรคเรื้อรัง ได้ที่ www.herbenzyme.co.th
herbenzyme.n

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์