16 ตำรับยาไทย ที่มี “กัญชา” เป็นส่วนผสม

16 ตำรับยาไทย ที่มี “กัญชา” เป็นส่วนผสม

 • จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เมื่อราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ “ไทย” กลายเป็น “ประเทศแรก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อนุญาตให้ใช้ “กัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เผยแพร่ที่มาของ ตำรับยากัญชาสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จากตำรับตำรายาชาติกว่า 26,000 ตำรับ มีตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 200 ตำรับ มีตำรับยาที่ผ่านการพิจราณา และตรวจสอบความซ้ำซ้อนเหลือ 90 ตำรับ จากการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ และจัดเวทีประชาพิจารณ์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้จัดแบ่งตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 4 กลุ่ม
 • กลุ่ม ก ตำรับยาตามองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ตัวยาหาง่าย ไม่เป็นอันตราย จำนวน 16 ตำรับ
 • กลุ่ม ข ตำรับยามีวิธีการผลิตไม่ชัดเจน และมีตัวยาหายาก จำนวน 11 ตำรับ
 • กลุ่ม คตำรามีกัญชาค่อนข้างน้อย จำนวน 32 ตำรับ
 • กลุ่ม ง ตำรับยามีส่วนประกอบของตัวยาตามที่กฎหมายประกาศห้ามใช้ จำนวน 32 ตำรับ

      

และ 16 ตำรับยาไทย ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม

 • ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ บรรเทาอาการเจ็บปวดท้องแข็ง ลามไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้
 • ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน เจริญอาหาร บำรุงกำลัง
 • ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย
 • ยาศุขไสยาศน์ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร
 • ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง
 • ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการตึงบริเวณปลายมอปลายเท้า หันหรือเอี้ยวคอไม่ได้
 • ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูก ปวดเมื่อตามร่างกายขับลม
 • ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไขผอมเหลือง แก้นอนไม่หลับ แก้ไขผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น อ่อนเพลีย ไม่มีกำลัง
 • ยาแก้โรคจิต ลดความกังวล ความเครียด ช่วยให้นอนหลับ **โรคจิต ตามตำราแผนไทย
 • ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น มือ เท้าชา ผอมแห้งแรงน้อย จากความเสื่อมของร่างกาย
 • ยาไพสาลีบรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลม ช่วยให้หลับสบาย
 • ยาอไภยสาลี ช่วยขับลม บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ
 • ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง และอาการชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดอาการมือเท้า ชา อ่อนกำลัง
 • ยาทัพยาธิคุณ แก้จุกเสียดท้องแข็งเป็นเถาดาน อาการอัมพฤกษ์ เสียงแหบแห้ง ปวดเมื่อยร่างกาย นอนไม่หลับ
 • ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ทารักษาริดสีดวงทวารหนัก และทารักษาโรคผิวหนัง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์