International Partners

International Partners

       

         

           เพราะความมุ่งมั่นในการจัดจำหน่ายสมุนไพรและยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ผู้บริโภคในประเทศ บริษัท ควอดเพลย์ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยได้เลือกให้เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและตรงสาเหตุนอกจากนี้บริษัทฯยังเปิดรับการสร้างคู่ค้าใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวบริษัทฯและบริษัทคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน

การเพาะปลูก

การสกัด

การผลิต

การตรวจสอบคุณสมบัติทางการแพทย์

การจัดจำหน่าย

คู่ค้า

ไม่พบรายการที่คุณค้นหา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์