ข่าวสาร

ข่าวสาร

5 รายการ
Leading CBD players say they’ll move aggressively into Thailand after the country removed cannabis and hemp extracts from its narcotics list this week. Pure CBD and CBD-based products with THC content of less than 0.2%, were stricken from the Thailand’s Category 5 narcotics schedule, regulators said. Hemp seed and oil are now also exempt from Category 5, under the changes.
วันที่ 8 ก.ย.62 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า การส่งเสริมกัญชาและกัญชงว่า นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในส่วนต้นน้ำคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีหน่วยงานเช่นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมวิชาการเกษตรได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชงหรือเฮมพ์(Hemp)ภายในพื้นที่ควบคุมพร้อมส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากว่า10ปีพร้อมที่จะสนับสนุนให้เอกชนและเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ทันที
ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์แพทย์ไทย ได้กล่าวว่า ตามที่ทางรัฐบาล มีนโยบายสนับสนุนกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในส่วนต้นน้ำคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีหน่วยงานเช่นสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมวิชาการเกษตรได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์กัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp) ภายในพื้นที่ควบคุมพร้อมส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากว่า 10 ปี ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า “...พร้อมที่จะสนับสนุนให้เอกชนและเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่ทันทีที่มีการแก้ไข”กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ เฮมพ์ พ.ศ. 2559”
 ณ โรงเรือน มก.วิทยาเขตสกลนคร หวังเป็นแนวทางให้วิสาหกิจชุมชน มุ่งประโยชน์การแพทย์ มาตรฐาน GACP วันที่ 24 ก.ย.62 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผอ.องค์การเภสัชกรรม ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาชุดแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่โรงเรือนของโครงการฯ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 เมื่อราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ “ไทย” กลายเป็น “ประเทศแรก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อนุญาตให้ใช้ “กัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์